توضیحات

🔹 مجهز به ون های مدل بالا
🔹 کارگوون های باربری
🔹 سرویس های حمل و نقل و دلیوری
🔹 در ظرفیت های مختلف کوچک و بزرگ
🔹 شهری و بین شهری
🔹 در تمام ایام شبانه روز و سال

mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید