Site logo
افزودن بیزینس ویژه

برای ارتقاء بیزینس خود باید مراحل زیر را طی کنید

1. در صفحه اصلی وارد حساب کاربری شوید.

1.1

2. وارد بخش بیزینس‌های من شوید.

2.2

3. گزینه ارتقاء را انتخاب کنید

3.3

4. پلن مورد نظر خود را انتخاب کنید.

4.4

5. ادامه جهت تسویه حساب را انتخاب کنید.

5.5

6. جهت تسویه حساب گزینه پرداخت را انتخاب کنید.

6.6