دسته بندی بیزینس
توضیحات

فریده شرفی
بروکر و مشاور بیمه کمپانی های بزرگ کانادايى

بیمه عمر و بيمه مورگیج با کمپانی های بزرگ کانادایی
بیمه عمر و بیماری های خاص برای افراد با سابقه بیماری یا ردشده توسط کمپانی های بیمه
بیمه عمر براى افراد سیگاری بدون افزایش قیمت مربوط به سیگاری ها
بیمه از كارافتادگى بر اثر حوادث وبیماری
پکیح بیمه سلامت و دندان
بیمه بیماری های خاص با پلن برگشت پولهای پرداختی درزمان فوت و زنده بودن
پکیج بیمه کامل مخصوص رانندگان تراک
پکیج بیمه گروهی برای کمپانی ها و بیرینسهای کوچک و متوسط
بیمه های مسافرتی
صندوق پس انداز بازنشستگی RRSP
سرمايه گذارى TFSA
پلن های سرمایه گذاری كوتاه مدت و بلند مدت

بیمه های دانشجویی با کمپانی های:
Allianz, Manuelife, Destination, Tugo, Berkley

بیمه های مسافرتی با کمپانی های:
Allianz, Manuelife, Travelance,Ingle, Century21, Berkley, Destination, Blue Cross

شبکه های اجتماعی
موقعیت
  • No comments yet.
  • Add a review