دسته بندی بیزینس
توضیحات

فریده شرفی
بروکر و مشاور بیمه کمپانی های بزرگ کانادايى

🔹 بیمه عمر و بيمه مورگیج با کمپانی های بزرگ کانادایی
🔹 بیمه عمر و بیماری های خاص برای افراد با سابقه بیماری یا ردشده توسط کمپانی های بیمه
🔹 بیمه عمر براى افراد سیگاری بدون افزایش قیمت مربوط به سیگاری ها
🔹 بیمه از كارافتادگى بر اثر حوادث وبیماری
🔹 پکیح بیمه سلامت و دندان
💠 بیمه بیماری های خاص با پلن برگشت پولهای پرداختی درزمان فوت و زنده بودن
💠 پکیج بیمه کامل مخصوص رانندگان تراک
💠 پکیج بیمه گروهی برای کمپانی ها و بیرینسهای کوچک و متوسط
💠 بیمه های مسافرتی
💠 صندوق پس انداز بازنشستگی RRSP
💠 سرمايه گذارى TFSA
💠 پلن های سرمایه گذاری كوتاه مدت و بلند مدت

بیمه های دانشجویی با کمپانی های:
Allianz, Manuelife, Destination, Tugo, Berkley

بیمه های مسافرتی با کمپانی های:
Allianz, Manuelife, Travelance,Ingle, Century21, Berkley, Destination, Blue Cross

شبکه های اجتماعی
موقعیت

5000 Rue Jean-Talon Ouest, Montreal, QC, Canada

mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید