دسته بندی بیزینس
توضیحات

مشاورارشد سلامت روان و مربی مایندفولنس

مشاورمورد تایید انجمن روانشناسان و مشاوران کانادا

تحت پوشش بیمه تکمیلی

اختلالات اضطراب
اختلال اضطراب فراگیر
اختلال اضطراب اجتماعی
اختلال وسواس فکری-عملی
اختلال هراس / panic
اختلال اضطراب پس از سانحه PTSD
اختلالات افسردگی
افسردگی شیدایی(دوقطبی)
افسردگی اساسی
افسردگی مداوم/افسرده خویی
افسردگی غیر طبیعی Atypical
سایکوز
مشاور خانواده
زوج درمانی

موقعیت

2100 Avenue de Marlowe, Montreal, QC, Canada

mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید