دسته بندی بیزینس
توضیحات

تهیه نقشه های ساختمانی در فاز طراحی و اجرا
قابلیت همکاری با پیمانکاران ساختمانی و مشتریان خصوصی جهت ساخت و بازسازی

طراح و معمار داخلی ساختمان با تجربه کار در بهترین شرکت های طراحی معماری در کانادا ؛
با طراحی اصولی معماری قیمت ملک خود را افزایش دهید ؛
- مسکونی
- تجاری
- صنعتی

شبکه های اجتماعی
  • No comments yet.
  • Add a review